HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI


Projekt Comenius "Wielkie Umysły"
 
    W ramach unijnego programu Comenius Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach realizuje w latach 2010 - 2012 projekt współpracy szkół europejskich pod hasłem "Wielkie Umysły".

    Szkołami partnerskimi są szkoły podstawowe z Hiszpanii - CEIP Senora de Fatima z Aldea del Fresno k. Madrytu, z Chorwacji - II Osnovna Skola z miejscowości Bjelovar, z Irlandii - Scoil Bhride z Longford k. Dublina i Wielkiej Brytanii - Saint Oswald's Catholic Junior School z Liverpool. Wiek uczniów realizujących projekt miesci się w przedziale od 10 -15 lat. Projekt jest w całości finansowany z Funduszy Unii Europejskiej. Organizacją zarządzającą projektem Comenius w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

    Celem projektu jest ukazanie różnorodności kulturowej Europy poprzez prezentację i poznawanie sylwetek znaczących postaci oraz ich osiągnięć z dziedziny nauki, kultury i polityki. Zadaniem projektu jest również uświadomienie uczestnikom projektu, że ich dziedzictwo narodowe ma znaczący wkład w kształtowanie kultury europejskiej. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą prezentować sylwetki wybranych przez siebie osobistości oraz poznawać wybitne postacie pochodzące z krajów partnerskich. W tym celu uczniowie wybiorą się na różne wycieczki edukacyjne oraz będą pracować w projekcie przy użyciu technologii informacyjnej. Część pracy będzie wykonywana na platformie internetowej e-twinning, co pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności pracy. Komunikacja między uczniami odbywać się będzie w języku angielskim. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie udoskonalą swoje kompetencje kluczowe takie jak: znajomość języków obcych, znajomość technologii informacyjnej, czy pogłębienie wiedzy o świecie. Praca metodą projektu pobudzi uczniów do twórczego myślenia i poprzez to zachęci do nauki.
W trakcie projektu planowane są wyjazdy nauczycieli do szkól partnerskich z udziałem młodzieży.
    Produktem końcowym projektu będzie film edukacyjny prezentujący prace projektowe młodzieży oraz dorobek "Wielkich Umysłów" europejskich.  2008 - 2010 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach