HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI   Historia Chobrzan


Miejscowość Chobrzany leży na wysuniętym na południowy wschód płaskowyżu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

Osadnictwo Chobrzan, podobnie jak sąsiednich wiosek odbywało się nad rzeką Gorzyczanką i jej dopływami. Wykopaliska archeologiczne z tych terenów - Sandomierz, Złota - świadczą, że ludność zamieszkiwała tu już w okresie neolitu (4000 - 1700 lat temu), prowadząc osiadły tryb życia.

Pierwsza udokumentowana data to rok 1337, w którym według kroniki parafialnej, właścicielami Chobrzan byli Zbigniew i Gorgoni Słupeccy, bracia biskupa krakowskiego Jana Grota. Z fundacji tegoż biskupa zbudowano kościół z drzewa modrzewiowego.

Według Notatnika Sandomierskiego miał w Chobrzanach na krótko przebywać w 1370 roku król Kazimierz Wielki, wracając z łowów w okolicach Przedborza.

W połowie XV wieku dziedzicem Chobrzan był Goworek Chobrzeński. 
W XVI wieku właścicielami Chobrzan byli Gniewoszowie. W czasach reformacji właściciele sprzyjali nowym tendencjom religijnym i zamienili kościół na zbór luterański. Spotkali się jednak ze zdecydowanym oporem parafian. 
W latach 1803 - 1816 wzniesiono kościół murowany, który jednak spłonął wraz z dworem w 1863 roku. Obecny, murowany, bezstylowy wzniesiony został w latach 1870-1872. Znajduje się w nim, w lewym bocznym ołtarzu zabytkowy obraz "Santa Conversatione"(Święta Rozmowa) z postaciami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i świętych: Jana Ewangelisty i Marty, gotycki z połowy XV wieku.

Dwór w Chobrzanach posiadał w ciągu wieków licznych właścicieli: Słupeccy, Pękosławscy, Brzescy, Jabłońscy. W 1872 roku dwór nabyli Adolf i Tekla z Katerlów Nekanda - Trepkowie. W 1895 roku Trepkowie ziemię rozparcelowali.

W roku 1884 i 1888 przebywał w Chobrzanach u siostry swej matki chrzestnej Tekli z Katerlów Trepkowej nasz wielki pisarz Stefan Żeromski.

Opisy pobytu w Chobrzanach i wędrówek Żeromskiego po Ziemi Sandomierskiej zawarte są w jego młodzieńczych "Dziennikach" z lat 1884-1888 - 1981 (wydane drukiem t. III 1956r.).  2008 - 2015 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach