HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Archiwum


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


MATURA


LINKI 

Komunikaty


        ROK SZKOLNY 2013/2014
  1. Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

        ROK SZKOLNY 2012/2013
  1. Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
  2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów do egzaminu maturalnego z matematyki
  3. Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
  4. Procedury organizowania i przprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013
  5. Terminy egzaminu maturalnego w 2013r.

        ROK SZKOLNY 2011/2012
  1. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2012r.
  2. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2013 roku - doprecyzowanie
  3. Harmonogram sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2012r.
  4. Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012r.
       2008 - 2015 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach