HISTORIA


Historia Chobrzan


Historia szkoły


Dyrektorzy


Nauczyciele


Absolwenci


SZKOŁA DZISIAJ


Aktualności


Dyrekcja


Nauczyciele


Uczniowie


Rekrutacja


Comenius


Projekty


Zjazd Absolwentów


Archiwum


MATURA


LINKI



   

Projekt Feniks



Program FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       Szkolnym kordynatorem projektu jest Magdalena Wójcik.
W ramach tego 3-letniego projektu odbywają się:
- seminaria metodyczne dla nauczycieli
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach
- wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach
- fizyka w praktyce, zajęcia dla uczniów na uczelniach
- konkursy projektów naukowych
- Internetowa Liga Fizyczna
- doposażanie pracowni w pomoce dydaktyczne

       W ramach projektu Feniks uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas tych zajęć wykonują szereg eksperymentów i doświadczeń przy czym dobrze się bawią.
     W ramach tego projektu gościliśmy w naszej szkole, już po raz drugi pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc, którzy przedstawili młodzieży programy popularyzujące fizykę.

Zapraszamy do galerii





Wyrównywanie Szans Edukacyjnych

Projekt finnsowany z Funduszu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej.
Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów liceum przygotowujące do egzaminu maturalnego.



Projekt "Poznaj swoją Małą Ojczyznę. Region
w którym żyję"


Realizowany projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wykazujących zainteresowanie historią, przyrodą i dorobkiem środowiska lokalnego, pragnących rozwijać swoje pasje oraz podejmować wyzwania związane z propagowaniem dokonań osiągniętych w środowisku lokalnym w przeszłości.
Rzecz dotyczy osób, które nie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań z powodów finansowych i społecznych. Projekt dotyczy osób mieszkających w środowisku wiejskim.
      Spotkania odbywają się w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach. Dodatkowym elementem projektu są wycieczki edukacyjne po regionie. Istotna częścią projektu jest opracowanie wiadomości i wykonanie tablic do ścieżki edukacyjnej "Chobrzany - historia miejscowości i Stefan Żeromski w Chobrzanach".

Zapraszamy do galerii >>


  2008 - 2010 © Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach