Gminne Przedszkole w Chobrzanach

Strona główna

Ochrona danych osobowych

Aktualności

Nasze przedszkole

Kadra

Nasz dzień

Nasze prace

Kącik rodzica

Archiwum

Ogłoszenia

Deklaracja dostępności cyfrowej

Organizacja pierwszej pomocy
Kontakt:

Publiczne Przedszkole
w Chobrzanach
Chobrzany 110
27-650 Samborzec
tel. (015)8314318

                Aktualności OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Chobrzanach ogłasza
nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
w wieku od 3 do 6 lat.
Wnioski przyjęcia dziecka dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zpochobrzany.pl

(wypełniony wniosek prosimy przesyłać na liceumchob@poczta.onet.pl )

karta zgłoszenia - pobierz


Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w promocji ogólnopolskiej akcji  „Mała Książka Wielki Człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.
Każde dziecko w tym przedziale wiekowym, które już jest lub zechce zostać czytelnikiem naszej biblioteki, otrzyma WYPRAWKĘ CZYTELNICZĄ, która składa się z:

Książki „Pierwsze czytanki dla…”  – zbioru utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, takich jak Joanna Papuzińska, Wanda Chotomską, Czesław Janczarski, Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek i wielu innych;

Broszury dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktycznego poradnika o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki;

Karty Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowanej karty bibliotecznej do zbierania naklejek za wypożyczone książki. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Będziemy wdzięczni za zachęcenie uczniów  i rodziców do udziału w akcji, zamieszczenie informacji o akcji na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

Więcej szczegółów pod adresem:

http://www.gbp.samborzec.pl/asp/bezplatna-wyprawka-czytelnicza-czeka-w-bibliotece-na-
kazdego-przedszkolaka,118,artykul,1,470

Informacja dla rodziców PDF zobacz

Plakat zobacz


Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach
  
 

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021. 
godz. 9.00 - nauczyciele przedszkola i klas I-III 
godz. 11.00 - nauczyciele klas IV- VIII i nauczyciele liceum

                                                                

                                                   


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

http://zpochobrzany.pl/szablon/mini_19_20/Bezpieczny_powr%F3t_do_szko%B3y_-_rodzice.jpgWYTYCZNE MEN, MZ, GIS 

DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

Wytyczne dla szkół w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie epidemii  zobacz >>


Życzenia na zakończenie roku szkolnego   

Dziękując za cały rok szkolny, pełen wrażeń, ale i nieprzewidzianych okoliczności, 
życzymy wszystkim uczniom słonecznych wakacji, 
wspaniałego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Wracajcie pełni sił, energii i zapału do dalszej nauki.

                                                                

                                                    Dyrekcja i Nauczyciele


          

 Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu


Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2020 (poniedziałek) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu wracają do godz. pracy wg ustalonego harmonogramu na rok szk. 2019/2020 (sprzed okresu pandemii).

          

DYŻURY PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

W SANDOMIERZU

 

          

KOMUNIKAT

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego.

          

KOMUNIKAT

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,
oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 
więcej ...
          

KOMUNIKAT

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach

Informuję, iż od 11 maja 2020r. Gminne Przedszkole w Chobrzanach będzie prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. od 8.00 – 13.00 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.781) z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS i MZ.

Proszę zainteresowanych rodziców o zgłaszanie chęci pozostawienia dziecka w przedszkolu do wychowawców. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu będzie zapewniony posiłek.


    Nauczycielu,

  • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
  • Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
  • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
  • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
  • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
  • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

          Rodzicu,
  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Informacja Pedagoga Szkolnego

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sandomierzu wznawia swoją działalność w związku ze zmniejszeniem ograniczeń funkcjonowania w czasie pandemii Covid 19. Poradnia ponownie rozpoczyna przyjmowanie Klientów z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności. Zachęcamy do korzystania z oferty Poradni:uczniów, rodziców oraz pracowników merytorycznych placówek oświatowych. Z pomocy mogą również korzystać rodzice oraz ich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji.

Działalność Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu skierowana jest do:
•    dzieci w wieku od 0 do 3 lat
•    dzieci w wieku przedszkolnym
•    uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
•    wsparcie dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół

Wszystkie oferowane przez Poradnię formy pomocy są BEZPŁATNE i prowadzone wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Pełnoletni uczniowie mogą wnioskować samodzielnie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierz: http://ppp.sandomierz.pl/oferta.htmlOGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Chobrzanach 
ogłasza nabór dzieci do przedszkola 
na rok szkolny 2020/2021 w wieku od 3 do 6 lat. 

Wnioski przyjęcia dziecka  wydawane będą od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. w przedszkolu  lub na stronie internetowej www.zpochobrzany.pl


karta zgłoszenia - pobierz

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Dyrektorem ZPO 

poprzez nr tel. 669048540


Bal karnawałowy w grupie 3 - 4 latków

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia.
14 lutego w przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Po śniadaniu, wszyscy byli gotowi do zabawy. Rozpoczął się karnawałowy bal. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci, przebrane w barwne i pomysłowe stroje, bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami oraz konkursami. W trakcie zabawy dzieci miały okazję do skosztowania słodkich poczęstunków, przygotowanych przez rodziców. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. Wspomnienia z tego balu na długo pozostaną w naszej pamięci.


Dzień Babci i Dziadka

            "Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,
            O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
            My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy
            I swoim najbliższym życzenia składamy".

           
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 20 stycznia dziadkowie dzieciaków z przedszkola oraz klas 1-3 bardzo licznie przybyli na uroczystość.
Ukochanym babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Następnie złożono życzenia dużo zdrowia oraz tego, aby wnuczęta dostarczały powodów do dumy i radosnego uśmiechu. Dzieci bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom prezentując program artystyczny. Swoim najbliższym wręczyły niespodzianki przygotowane wspólnie ze swoimi paniami.
Rodzicie przygotowali pyszny poczęstunek. Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich Babć i Dziadków


Zabawa Andrzejkowa w grupie 3 - 4 latków

                            Andrzejkowe mamy święto,
                            Co się dzisiaj nam wywróży?
                            Mamy miskę pełną wody,
                            Wosk w garnuszku i klucz duży.
                            Wosk lejemy, wosk lejemy…

                            Zaraz wszyscy się dowiedzą,
                            Co nam wróżby, co nam wróżby,
                            Co nam wróżby przepowiedzą.


Dnia 29 listopada 2019 roku w sali 3-4 latków od samego rana słychać było śmiech, tańce i zapach wosku z palących się świeczek oraz kolorowych pyszności na stole. Maluchy były zachwycone wystrojem sali. Stworzyliśmy prawdziwe Andrzejki, zgasilismy światło, włączyliśmy naszą disco kulę. Było naprawdę magicznie oraz kolorowo.
Tradycja mówi, że wosk lejemy przez ucho klucza (klucz – symbol zamknięcia sekretu i tajemnicy) ale można także przez złożone na krzyż gałązki, słomki lub przez obrączki.  :)
Następną wróżbą było wychodzenie bucików za próg. Dzieci zdjęły lewe buty i ustawiały jeden przed drugim. Osoba, której but pierwszy znajdzie się za drzwiami, z pewnością pierwsza wyjedzie w długą podróż. :)Zwycięzcą był nasz Łukaszek. 
Kim będę w przyszłości? - to kolejna wróżba.
Na stole poukladaliśmy kubki, pod którymi ukryte były różne przedmioty, np.: grzebień, pieniądz, pędzel itp. Wybrany przez uczestników przedmiot wskazał kim będą w przyszłości. (np. pędzel – malarz, grzebień – fryzjer, długopis – pisarz, moneta – milioner itp.)
Zabawa przy muzyce czyli to, co nasze dzieciaczki lubią najbardziej · „Taniec na gazecie”. Dzieci dobrały się parami. Każda para otrzymała gazetę i rozłożyła ją na dywanie. Pary tańczyły na gazecie w rytm muzyki tak, aby z niej nie spaść.
Co cię czeka w przyszłości było następna wróżą tego dnia. :)Aby rozweselić dzieci przygotowałyśmy wcześniej losy szczęścia (kolorowe karteczki), na których zapisane było to, co może spotkać dzieci w przyszłości.
„Zabawa z krzesełkami” czyli "nie za szybko bo się przewrócisz". Na środku sali stały krzesełka ustawione w kole, oparciami o siebie ( o jedno mniej niż liczba uczestników). Wszyscy tańczyli w koło w rytm muzyki. Gdy muzyka umilkła, dzieci zajmowały miejsce na krzesełku. Kto nie zdążył usiąść – odpadał. Zwyciężyła nasza sprytna Kinia. W nagrodę została królową zabawy w krzesełka.
Serca z imionami. :) Pani Basia podchodziła do dzieci z dwoma dużymi czerwonymi sercami, na których, na odwrocie, napisane były imiona chłopców i dziewczynek. Dzieci przekłuwały igłą serce i odczytywały imię przyszłej żony lub męża.
W naszym przypadku większość naszych dziewczynek wyjdzie za Jacka a chłopcy za Kasię.
Wróżb było mnóstwo. Czy wszystkie przepowiednie i marzenia dzieci się spełnią, czas pokaże, ale po raz kolejny andrzejki okazały się dobrą zabawą, pełną radości i śmiechu.
Na pewno było co opowiadać w domu!  więcej ...Urodziny Milenki z grupy 6 - latków

27 listopada 2019r. nasza Milenka skończyła 6 lat. Były życzenia i głośne "Sto lat". Życzymy solenizantce dużo zdrowia, uśmiechu i radości. 

Wszystkiego najlepszego Milenko!
więcej ...


Światowy Dzień Pluszowego Misia

                            „Miś jest mały i puchaty
                            Miś jest fajny i kudłaty
                            Miś jest gruby jak ta kula
                            Misia zawsze się przytula.”

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. 25 listopada Pluszowe Misie opanowały sale 3-4 latków. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.
Przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem - Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone wprost bajecznie kolorowe a każdy był piękny i wyjątkowy.
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie bawiły się przy piosenkach m. in: „ Jadą, jadą misie”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne (wspólnie pomalowany duży kolorowy miś), misiowe tańce a także pyszne i miękkie misie lubisie. 
więcej ...


Zabawa Andrzejkowa  w grupie 6 - latków

W przedszkolu zabawa, 
Andrzejek to czas. 
Niech magia i wróżba 
Królują wsród nas. 
Już zaczynamy, już nie czekamy. 
Zabawa dalej, start!" 

14 listopada w grupie 6 - latków zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, przelewania wosku przez klucz. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce.W tym dniu również dzieci uczestniczyły w swojej pierwszej dyskotece z DJ, który przygotował dla nich różne konkursy z nagrodami i inne atrakcje: kolorowe światełka, dym a nawet pianę. Przedszkolaki wróciły do domów zmęczone i bardzo szczęśliwe.  więcej ...


Urodziny Juleczki z grupy 3 - 4 latków

Dnia 14 listopada 2019r. swoje 4 urodziny obchodziła Julia. Życzyliśmy solenizantce wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i radości. Julcia otrzymała od kolegów i koleżanek moc uścisków i całusków. 

Wszystkiego najlepszego. STO LAT Juleczko!
więcej ...


Imieniny Stasia  z grupy 6 - latków

13 listopada 2019r. świętowaliśmy imieniny Stasia. Życzymy dużo zdrówka, radości i jeszcze więcej uśmiechu na twarzy.  

więcej ...


11 listopada - Święto Niepodległości

11 listopada - to święto odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu składamy kwiaty przed pomnikami bohaterów narodowych, na grobach żołnierzy zapalamy znicze. 9 listopada dzieci z naszej "zerówki" oddali hołd żołnierzom poległym za naszą Ojczyznę i zapalili znicze pod pomnikiem POLEGŁYCH W WALCE ZA OJCZYZNĘ W I WOJNIE ŚWIATOWEJ na pobliskim cmentarzu.   więcej ...


Urodziny Szymonka z grupy 6- latków

3 listopada nasz Szymonek skończył 6 lat. Z tej okazji życzymy mu dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień.
więcej ...


 Wycieczka 5- latków na pobliski cmentarz

                    "Na cmentarzu płomyki złote
                    i groby w chryzantemach.
                    Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
                    których już nie ma.
                    Wspominają drogie imiona,
                    zasłaniają lampki przed wiatrem, 

                    dla tych bliskich wieńce zielone 
                    i bukiety jesienne pełne kwiatów."

Tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych 30 października 2019r. pięciolatki odwiedziły pobliski cmentarz. Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy od nas odeszli, czas na rozmowę dotyczącą pamięci o zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Celem wycieczki było zapalenie zniczy przed pomnikiem żołnierzy, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność, oddając życie w obronie Ojczyzny.

więcej ...


 Urodziny Kini z grupy 3-4 latków

27 października swoje czwarte urodziny świętowała Kingusia z grupy najmłodszej. Kinga przyniosła do przedszkola pyszne słodkości - Kinder Niespodzianki i cukierki, którymi poczęstowała swoich kolegów i koleżanki. razem odśpiewaliśmy naszej solenizantce STO LAT i złożyliśmy serdeczne życzenia.   więcej ...


Jesienne spacery przedszkolaków

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i cudownych widoków. Grupa 5 latków 17 października wybrała się na spacer po najbliższej okolicy. Dzieci podziwiały otaczającą przyrodę w jesiennej krasie. Przedszkolaki zbierały "jesienne skarby" - kolorowe liście, kasztany, które przez wiele tygodni będą ozdobą naszej sali.  więcej ...


Urodziny Michałka z grupy 3-4 latków

W 4 października 2019r. Michałek obchodził swoje 3 urodziny. Z tej okazji życzyliśmy Michałkowi wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy. Michaś dostał od nas moc uścisków  i całusków.   więcej ...


Dary jesieni

"Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 
Może pan się o mnie oprze, 
Pan tak więdznie, panie Koprze." 

W "Tygryskowej" gromadce 3 października jesienny nastrój zapanował na dobre! Jest to bardzo wdzięczna i kolorowa pora roku, która przynosi nam wiele darów z sadu, ogrodu, parku, jak i lasu. Jest to też idealna okazja, aby kształtować u dzieci prozdrowotne postawy.  więcej ...


Dzień chłopaka w grupie 5 latków

                               Każdy przedszkolak dobrze wie, 
                               Że kiedy wrzesień kończy się, 
                               Od najmłodszego aż po starszaka, 
                               Wszyscy świętują Dzień Chłopaka


30 września
chłopcy z grupy 5 latków obchodzili swoje święto. 
W tym dniu dziewczynki zaśpiewały chłopcom "Sto Lat", złożyły życzenia i obdarowały ich słodkim upominkiem. Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.  więcej ...


Spotkanie z Policjantem 

Dnia 27 września 2019 roku w odbyło się spotkanie przedszkolaków z panem Policjantem.
Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego i radiowozu niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami.
więcej ...


Urodziny Oli

19 września w naszym przedszkolu świętowaliśmy 6 urodziny Olci. Cała grupa 6 latków odśpiewała "Sto lat" a następnie każdy indywidualnie składał jubilatce życzenia. Oli życzymy radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, super przyjaciół, dużo zdrówka i wesołych przygód w naszym przedszkolu.więcej ...Urodziny Oli z grupy 3-4 latków

W dniu 15 września 2019 r. swoje 4 urodziny ochodziła Ola z grupy 3-4 latków. Życzymy Ci Olu dużo uśmiechu, zdrowia i radości. Miło i wesoło spedzaj czas w naszym przedszkolu.  więcej ...

                                 Copyright © 2010 - 2018 Gminne Przedszkole w Chobrzanach